Prosjektledelse

Prosjektleder er prosjektets øverste administrative lederovenfor andre aktører i prosjektet.

Prosjektleder kan engasjeres i alle faser av et prosjekt, men er særlig nyttig i tidlig fase for å gi råd om organisering, fremdrift og løsningsvalg.

Prosjektleder har kompetanse til å styre prosjektet i alle faser med grunnlag i den avtale som foreligger mellom kunden og selskapet.

Viktige arbeidsområder er:

– Organisering, strategi og gjennomføring

– Anskaffelse av arkitekt og rådgivere

– Etablere styringsgrunnlag

– Gjennomføring og oppfølging iht. avtale