Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder representerer kunden ovenfor de prosjekterende. De viktigste oppgavene er tverrfaglig koordinering av prosjekteringsgruppen, at prosjekteringsarbeidet skjer i avtale med kunden og at det utføres nødvendig koordinering slik at alle behov blir implementert i prosjektet.

Prosjekteringsleder kan også inneha rollen som koordinator for prosjektering iht. byggherreforskiften.

Arbeidet utføres med grunnlag i avtale med kunde og selskapets styringssystem.