HMS/SHA-koordinering

Byggherren har ansvar for å planlegge og prioritere aktiviteter for helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med et prosjekt. 

SHA-koordinator (KP) skal sørge for å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.

SHA-koordinator (KU) skal sørge for koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassen under gjennomføringen av prosjektet på vegne av byggherren.

 

Avanti Prosjekt påtar seg begge oppgavene knyttet til SHA-koordinering, herunder:

– Bistand til etablering av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

– Koordinering på byggherrens (kunden) vegne iht. Byggherreforskriften

– Utvikle og implementere systemer for HMS hos kunde

– Rådgivning fra prosjektering til ferdigstillelse