Byggeledelse

Byggeleder er byggherrens representant i utbyggingsfasen på byggeplass. 

Hovedoppgaver er ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende og leverandører. Viktige momenter er tid, økonomi, kvalitet og HMS.

Byggeleder er forbindelsen mellom byggherreorganisasjon og utførende på byggeplassen.

Arbeidet utføres med grunnlag i avtale mellom kunden samt selskapets styringssystemer.