Tidligfase

Vi leverer følgende tjenester:

Prosjektledelse

Prosjektleder er prosjektets øverste administrative lederovenfor andre aktører i prosjektet.
Prosjektleder kan engasjeres i alle faser av et prosjekt, men er særlig nyttig i tidlig fase for å gi råd om organisering, fremdrift og løsningsvalg.

Prosjektleder har kompetanse til å styre prosjektet i alle faser med grunnlag i den avtale som foreligger mellom kunden og selskapet.

Viktige arbeidsområder er:
– Organisering, strategi og gjennomføring
– Anskaffelse av arkitekt og rådgivere
– Etablere styringsgrunnlag
– Gjennomføring og oppfølging iht. avtale

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder representerer kunden ovenfor de prosjekterende. De viktigste oppgavene er tverrfaglig koordinering av prosjekteringsgruppen, at prosjekteringsarbeidet skjer i avtale med kunden og at det utføres nødvendig koordinering slik at alle behov blir implementert i prosjektet.

Prosjekteringsleder kan også inneha rollen som koordinator for prosjektering iht. byggherreforskiften.

Arbeidet utføres med grunnlag i avtale med kunde og selskapets styringssystem.

Kontaktinfo for din lokale region: