Visjon og verdier

Vår visjon

Avanti Prosjekt AS er å skape merverdi for våre kunder gjennom kompetent ledelse.

Dette gjøres ved å benytte meget kompetente medarbeidere, etablere orden, struktur og gode samarbeidsforhold, samt å jobbe for å nå definerte mål i samsvar med kundens krav og forventninger.

Våre kjerneverdier

Vårt virke er tuftet på noen verdier som ligger til grunn for alt vi er engasjert i.

  • Redelighet: Vi setter vår integritet høyere enn alt annet. Vi er ærlige og uavhengige i alt vi foretar oss og engasjerer oss i.
  • Engasjement: Engasjement legger grunnlaget for gode resultater. Vi skal bidra til å skape engasjement i alle sammenhenger vi deltar i.
  • Vilje til utvikling: Vi skal utnytte kunnskap, og utvikle kunnskap til beste for oss selv og kunder på kontinuerlig basis.