Organisasjon

Morselskap i gruppen er Avanti Prosjekt AS.