Historikk

Avanti Prosjekt AS ble startet i 2010 av Jannicke Bergh.

Majoriteten av medarbeiderne har fagbrev med senere byggmester-, teknikker-, ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

I tillegg til bygg- og anleggstekniske fag har vi også kompetanse innen VVS, samt
elektro/tele/automasjon. Våre medarbeidere besitter i sum en bredde og dybde i kompetanse
som gir selskapet en utmerket gjennomføringsevne på alle de områder ifm ethvert oppdrag
som omfatter prosjektadministrasjon innen bygg/anlegg, herunder SHA-koordinering.

Selskapet ledes av Jannicke Bergh, sivilingeniør, med erfaring fra prosjektadministrasjon siden 1994 og i bygg- og anleggsbransjen siden 1984.

Selskapet benytter et egenutviklet system for kvalitetsstyring ved gjennomføring av alle
oppdrag. Systemet oppfyller de krav som følger av NS-EN ISO 9001 og er et resultat av
kontinuerlig utvikling med grunnlag i de erfaringer vi gjør oss i alle våre oppdrag.
Siden etableringen i 2010 har selskapet vært engasjert i nærmere 70 ulike oppdrag – alle for
profesjonelle kunder som Statsbygg, Forsvarsbygg, Oslo kommune, Bergen kommune m.fl.
Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene på arbeidet vi utfører.