Selskapet

Avanti Prosjekt AS ble startet i 2010 i Oslo, og har nå avdelinger på østlandet, vestlandet og sørlandet. 

Oppdragsgivere er både private samt offentlige kunder, med hovedvekt på offentlige kunder som kommuner, fylker samt andre statlige etater og bedrifter.

Selskapet ledes av Jannicke Bergh, sivilingeniør, med erfaring fra prosjektadministrasjon siden 1994 og i bygg- og anleggsbransjen siden 1984.

Majoriteten av medarbeiderne har fagbrev med senere byggmester-, teknikker-, ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

I tillegg til bygg- og anleggstekniske fag har vi også kompetanse innen VVS, samt
elektro/tele/automasjon. Våre medarbeidere besitter i sum en bredde og dybde i kompetanse
som gir selskapet en utmerket gjennomføringsevne på alle de områder ifm ethvert oppdrag
som omfatter prosjektadministrasjon innen bygg/anlegg, herunder SHA-koordinering.

Selskapet benytter et egenutviklet system for kvalitetsstyring ved gjennomføring av alle oppdrag. Systemet oppfyller de krav som følger av NS-EN ISO 9001 og er et resultat av kontinuerlig utvikling med grunnlag i de erfaringer vi gjør oss i alle våre oppdrag.

Siden etableringen i 2010 har selskapet vært engasjert i nærmere 70 ulike oppdrag – alle for
profesjonelle kunder som Statsbygg, Forsvarsbygg, Oslo kommune, Bergen kommune m.fl.
Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene på arbeidet vi utfører.