Garantifase

Gode prosesser og rutiner i ferdigstillings- og garantifasen er viktige for totalresultatet for ditt prosjekt.

Det er avgjørende at all nødvendig dokumentasjon foreligger, at prøvedrift utføres etter god standard, samt at garantibefaringer gjennomføres etter plan. Dette vil bidra til at brukeropplevelse, økonomi og levetid blir best mulig for ditt prosjekt.

Ønsker du hjelp til prøvedrift- og ferdigstillingsperioden, er det en stor fordel om vi bidrar helt fra oppstarten av prosjektet. God planlegging av dokumentering og prøvedrift gir det beste resultatet, både med hensyn til kostnad og kontroll.

Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere prat.

Kontaktinfo for din lokale region: