[seoslides embed_id=”5eec424a470b” script_src=”http://www.avantiprosjekt.no/embed-script/test/rygge/” overview_src=”http://www.avantiprosjekt.no/?seoslides-slideset=test” title=”Test” site_src=”http://www.avantiprosjekt.no” site_title=”Avantiprosjekt” /]

Farsund flerbrukshus

farsund-flerbruk

Prosjektkostnad på 22 mill NOK. Totalentreprise (NS 3431) F.o.m. detaljprosjekt t.o.m. ferdigstillelse, inkl. reguleringsdel. Ombygning av eks kino til ny kino, samt nytt tilbygg med innhold av flerbruk(kulturskole, diskotekt m.m).

Continue reading