Avantiprosjekt

Karriere

 
 • Hva forventer vi av deg?

  Du har en solid falig bakgrunn, men er fortsatt nysgjerrig og har lyst å utvikle deg videre. Du må ha noe erfaring fra arbeidsledelse i bygge- og anleggsbransjen. Du må identifisere deg med våre kjerneverdier.I tillegg må du være analytisk, strukturert, ha god faglig bredde og trives i dynamiske miljøer. Som leder må du evne å organisere, skape momentum, ha en langsiktig orientering og evne å skape resultater. Kjenner du deg igjen i dette, vil vi gjerne høre fra deg.
 • Hvordan jobber vi?

  Vårt arbeide tar utgangspunkt i et eget utviklet kvalitetssystem som gir et godt arbeidsgrunnlag for alle tjenesteområdene. Kvalitetssystemet tilfredstiller alle de krav som stilles for å kunne levere faglig, gode tjenester til kunden. Vi er imidlertid kontinuerlig i arbeide for å utvikle kvalitetssystemet videre til beste for kunden. Kvalitetssystemet er et produkt av de medarbeiderene som er i AVANTI GRUPPEN og den kompetanse de besitter til enhver tid.
 • Hvordan utvikler vi oss selv og andre?

  Vi bidrar inn ift. kundens behov ved å legge våre kjerneverdier til grunn for alt vårt virke. Kombinert med vårt høye kompetansenivå vil vår redelighet, vårt engasjement og vår vilje til utvikling i sammenheng, gi rom for å kombinere solid faglighet med nye og gode løsninger på de utfordringer kunden gir oss.
 • 1
 • 2
 • 3

Avanti Prosjekt
Bjørnåsveien 35
1272 Oslo

Post-/besøksadresse:
Skiveien 42
1410 Kolbotn

<