Avantiprosjekt

Tjenester

 
 • Prosjektledelse


  Prosjektleder er prosjektets øverste, administrative leder ovenfor andre aktører i prosjektet. Prosjektleder kan engasjeres i alle faser av et prosjekt, men vil være særlig nytte i tidlig fase for å gi råd om organisering, framdrift og løsningsvalg. 

  Prosjektleder har kompetanse til å styre prosjektet i alle faser med grunnlag i den avtale som foreligger mellom kunden og selskapet.

  Viktig arbeidesområder er: - Organisering, strategi og gjennomføring.
  - Anskaffelse av arkitektrådgivere
  - Etablere styringsgrunnlag i budsjettet. - Gjennomføring iht avtale. - Oppfølging iht avtale.

 • Byggeledelse


  Byggeleder er byggherrens representant i utførelsesfasen på byggeplassen. Hovedoppgaver er ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende og leverandører. Viktige momenter er tid, økonomi, kvalitet og HMS. Byggleder er forbindelsen mellom øvrig byggherreorganisasjon og utførende på byggeplassen. Arbeidet utføres med grunnlag i avtale mellom kunden og selskapets styringssystemer.
 • SHA-koordinering


  AVANTI PROSJEKT kan påta seg oppdrag knyttet til bl.a i - Bistand til etablering av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

  - Koordinering på byggherrens (kundens) vegne iht. byggherreforskriften.

  - Utvikle og implementere systemer for HMS hos kunden.

  - Rådgivning fra prosjektering til ferdigstillelse.

 • Prosjekteringsledelse

  Prosjekteringsleder representerer kunden ovenfor de prosjekterende. De viktigste oppgavene er tverrfaglig koordinering av prosjekteringsgruppen, at prosjekteringsarbeidet skjer med grunnlag i avtale med kunden og at det utføres nødvendig koordinering slik at alle behov blir implementert i prosjektet.

  Prosjekteringsleder kan også ha rollen som koordinator for prosjektering Iht. byggherreforskriften. 

  Arbeidet utføres med grunnlag i avtale med kunden og selskapets styringssystem

 • Spesialtjenester

  AVANTI PROSJEKT har god tilgang på kompetanse og kan tilby tjenester som bl.a.

  - Rådgivning i tidlig fase av prosjekt
  - Kontraktsrådgivning
  - Prosjektgranskning og uavhengig kontroll
  - Byggelånskontroll

 

Avanti Prosjekt
Bjørnåsveien 35
1272 Oslo

Post-/besøksadresse:
Skiveien 42
1410 Kolbotn

<