Avantiprosjekt

Selskapet

 
 • Bakgrunn

  AVANTI PROSJEKT ble stiftet 9/6-2010. Eier og daglig leder er Jannicke Bergh som har tilbragt hele sitt yrkesaktive liv i bygge- og anleggsbransje - fra 1984. Hun er sivilingeniør fra NTH og har lang erfaring med prosjektledelse, prosjekteringssledelse og produksjonsledelse.

  Selskapet har som visjon å skape merverdi for kundene gjennom kompetent ledelse. Dette skjer ved å benytte kompetante medarbeidere, etablere orden, struktur og gode samarbeidsforhold, og jobbe for å nå definerte mål i samsvar med kundens krav og forventninger.

 • Forretningsidè

  AVANTI PROSJEKT forretningsidé er å utnytte det høye nivå på kompetanse som finnes og anvende den til å løse kundens behov. Vi legger stor vekt på å utføre alt arbeide i samsvar med spesifiserte krav som er avtalt med kunden på forhånd. Våre tjenester utføres med grunnlag i et eget utviklet kvalitetssystem.

  For oss er det avgjørende å bidra til utvikling. Dette skjer ved at vi har egen vilje til utvikling gjennom kontinuerlig læring og kompetanse-utvikling individuelt og som organisasjon og ved at det kommer kunden til gode gjennom vårt bidrag i oppdragene.

 • Våre kjerneverdier

  Vårt virke er tuftet på noen verdier som til grunn for alt vi er engasjert i.

  -Redelighet:
  Vi setter vår egen integritet høyere enn alt annet. Vi er ærlige og uavhengige i alt vi foretar oss og engasjerer oss i.

  - Engasjement:
  Engasjement legger grunnlaget for gode resultater. Vi skal bidra til å skape engasjement i alle de sammenhenger vi er engasjert.

  - Vilje til utvikling:
  Vi skal utnytte kunnskap, utvikle kunnskap til beste for oss selv og kunder på kontinuerlig basis.

 • Informasjon

  Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett. 
  Selskapet er solid og har velordnet økonomi. 

  dbansvarsrett

Avanti Prosjekt
Bjørnåsveien 35
1272 Oslo

Post-/besøksadresse:
Skiveien 42
1410 Kolbotn

<