Avantiprosjekt

Farsund flerbrukshus

farsund-flerbruk
Prosjektkostnad på 22 mill NOK. Totalentreprise (NS 3431) F.o.m. detaljprosjekt t.o.m. ferdigstillelse, inkl. reguleringsdel. Ombygning av eks kino til ny kino, samt nytt tilbygg med innhold av flerbruk(kulturskole, diskotekt m.m).

Avanti Prosjekt
Bjørnåsveien 35
1272 Oslo

Post-/besøksadresse:
Skiveien 42
1410 Kolbotn

<