Avantiprosjekt

Hatlane omsorgssenter

hatlane-omsorg
Prosjektkostnad: 152 mill NOK. Byggfase Omsorgssenter. Totalenterprise(NS 3431) Nybygg. Oppføring som passiv hus

Gulhella omsorgsboliger

gulhella
Gullhella omsorgsboliger Prosjektkostnad: ca 260 mill NOK. Kontrahering-, bygge- og garantifase. Hovedentreprise-NS 8405. Nybygg. Omsorgsboliger. Passivhusstandard.

Barne-avlasting- og omsorgsboliger

barne-avlastning-omsorg
Prosjektkostnad: ca 35 mill NOK. Fra tidlig fase t.o.m. garantifase. Totalentreprise: NS 8407. Nybygg. Helse- og sosialboliger etter Husbankens krav og TEK 10.

Avanti Prosjekt
Bjørnåsveien 35
1272 Oslo

Post-/besøksadresse:
Skiveien 42
1410 Kolbotn

<