Avantiprosjekt

Trandum Modul ll

trandum-modul2
Prosjektkostnad: Ca 52 mill NOK. Byggfase. Totalentreprise(NS 8407) Formålsbygg: Nytt utlendingsinternat. Nybygg. Modulbygg.

Boliger Svanevn 42

svanevn-boliger
Prosjektkostnad: Ca 2.500.000 NOK. Totalentreprise(NS 3431). F.o.m. skisseprosjekt t.o.m ferdigstillelse. Nybygg-Boliger. Oppføring etter TEK 10.

Avanti Prosjekt
Bjørnåsveien 35
1272 Oslo

Post-/besøksadresse:
Skiveien 42
1410 Kolbotn

<