Avantiprosjekt

Skoleutbygging

skoleutbygging
Ca 100 mill NOK. Skisse- t.o.m. garantifase Byggherrestyrte delentrepriser(NS 8405). Skolebygg. Nybygg+ombygging og rehabilitering. TEK 10

Tjodanhallen

tjodanhallen
Prosjektkostnad: Ca 4 mill NOK. Byggfase. Hovedenterprise(NS 8405) Formålsbygg: Idrettshall v/Uis. rehabilitering-yttertak.

Studenthuset, Universitetet i Stavanger

studenthuset-stavanger
Prosjektkostnad på 31 mill NOK. Kontrahering og byggefase. Formålsbygg. Totalentreprise(NS 3431). Nybygg. Oppføring etter TEK 10. Oppdragstype: NS 8403 / Fast pris

Politihøgskolen i Oslo

phs-oslo
Prosjektkostnad: Ca 15 mill NOK. Byggefase. Totalentreprise(NS 3431). Formålsbygg: Undervisning. Ombygging og rehabilitering innvendig. Vernet bygning.

Avanti Prosjekt
Bjørnåsveien 35
1272 Oslo

Post-/besøksadresse:
Skiveien 42
1410 Kolbotn

<