Avantiprosjekt

Relokalisering-Diakonova Eiendom

relok-diakonova
F.o.m. programmeringsfase t.o.m. byggfase. Utarbeidelse av rom- og funksjonsporgram, samt generell bistand ifm forhandlinger med utleier frem til leieavtale kontorbygg. Rehabilitering/ombygning av vernet bygning.

Avanti Prosjekt
Bjørnåsveien 35
1272 Oslo

Post-/besøksadresse:
Skiveien 42
1410 Kolbotn

<