Avantiprosjekt

Arkeologisk museum i Stavanger

stavanger-arkmuseum
Prosjektkostnad: Ca 13 mill NOK. Byggfase. Generalentreprise(NS 8406) Formålsbygg: Arkeologisk museum i Stavanger (UiS) Rehabilitering av tak og fasader. vernet bygning.

Avanti Prosjekt
Bjørnåsveien 35
1272 Oslo

Post-/besøksadresse:
Skiveien 42
1410 Kolbotn

<