Barne-avlasting- og omsorgsboliger

barne-avlastning-omsorg

Prosjektkostnad: ca 35 mill NOK. Fra tidlig fase t.o.m. garantifase. Totalentreprise: NS 8407. Nybygg. Helse- og sosialboliger etter Husbankens krav og TEK 10.


Prosjektfakta: 
Oppdragsgiver:Voss kommune
Prosjekt:Barne-avlasting- og omsorgsboliger Prosjektkostnad: ca 35 mill NOK. Fra tidlig fase t.o.m. garantifase. Totalentreprise: NS 8407. Nybygg. Helse- og sosialboliger etter Husbankens krav og TEK 10.
Oppdragsperiode: Jan 13-Des 17
Oppdrag:Byggeledelse og SHA koordinering
Posted in Helse.