Avantiprosjekt

Frontpage

AVANTI PROSJEKT er et kunnskapsforetak som besitter, forvalter og utvikler kompetanse til beste for kunden ved rådgivning knyttet til våre tjenester.

Vår visjon er å skape merverdi ved kompetent ledelse.

Vi utfører prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, SHA-rådgivning og ulike spesialtjenester tilpasset kundens behov.

Avanti Prosjekt
Bjørnåsveien 35
1272 Oslo

Post-/besøksadresse:
Skiveien 42
1410 Kolbotn

<